Sila konať – program pre uvedomelú mládež

Baterkáreň prichádza od septembra s ponukou workshopov a prednášok pre verejnosť, ktorých cieľom je ponúknuť mládeži v Trnave a okolí možnosti na zvyšovanie si schopností a sebadôvery.

Projekt prispieva k zmene postojov mládeže v Trnave v otázkach životného prostredia, vzťahov či sebahodnoty. Mládež si vďaka projektu upevní dôveru v seba samých ako ľudí, ktorí dokážu ovplyvniť dianie vo svojej komunite. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti im pomôžu bojovať s pocitom bezmocnosti, ktorý prináša dianie vo svete, či už v spojení s klimatickou krízou, vojnou, alebo akýmikoľvek ťažkými životnými situáciami a okolnosťami.

Vďaka workshopom, aktivitám, informáciám a poradenstvu objavia v sebe silu konať, silu byť súčasťou zdravej komunity, zodpovednej spoločnosti a veľkým prínosom pre komunity (nielen) v Trnave a v regióne.

 

Pre koho sú aktivity určené?

Program je zameraný na rozvíjanie zručností mládeže, teda osôb od 13 do 30 rokov, a pre pracovníkov s mládežou.

Na čo sa môžete tešiť?

Artestretká (1€)

Umelecké stretnutia, ktorých cieľom je poskytnúť mládeži priestor na oddych, podporiť kreativitu a umožniť im vyjadriť sa prostredníctvom umeleckej činnosti. Projekt slúži aj ako forma prevencie rizikového správania a
podpora psychického blahobytu mladých ľudí.

Najbližšie stretnutia (klikni pre viac info):

11.9. Spontánna maľba (16:00-17:30)

13.9. Spontánna maľba (10:30-12:00)

16.10. Ecoprinting (16:00-17:30)

19.10. Ecoprinting (16:00-17:30)

november – čoskoro

december – čoskoro

Po dohode s lektorkou je možné navrhnúť vlastný termín pre skupinu.

Prevencia rizikového správania (1€)

Séria tematických prednášok a workshopov zameraných na primárnu prevenciu partnerského násilia a vytváranie zdravých vzťahov medzi mládežou vo veku 13-30 rokov kladúc dôraz na budovanie reziliencie, podporu vzájomného rešpektujúceho správania a aktívnu kontrolu nad vlastným životom.

Najbližšie stretnutia (klikni pre viac info a registráciu):

12.9. Sebahodnota – psychoterapeutická meditácia (18:00-19:00)

26.9. Pomoc existuje – kde ju hľadať (16:00-17:30)

10.10 Šikana a kyberšikana (16:00-17:00)

október (čoskoro) – Sebahodnota – psychoterapeutická meditácia (18:00-19:00)

24.10. Kybergrooming + prepojenie do nedigitálneho sveta (16:00-17:30)

7.11. Internetová bezpečnosť (16:00-17:00)

november (čoskoro) –  Sebahodnota – psychoterapeutická meditácia (18:00-19:00)

december (čoskoro) – Sebahodnota – psychoterapeutická meditácia (18:00-19:00)

 

Bez nenávisti (0€)

Zážitkový intenzívny workshop zameraný na ľudské práva a scitlivovanie mládeže k nenávistnému vyjadrovaniu, či na internete, sociálnych sieťach alebo aj v osobnom živote . Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti, techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy pre online kampane.

Najbližšie stretnutia (klikni pre viac info a registráciu):

25.10. Bez nenávisti – intenzívny workshop

november – čoskoro

december – čoskoro

Po dohode s lektorkou je možné navrhnúť vlastný termín pre skupinu.

Cirkulárne vzdelávanie: ako sa uzatvárajú materiálové toky? (0€)

Zážitkový workshop zameraný na recykláciu nápojových kartónov určený pre žiakov a žiačky  2. stupňa ZŠ a SŠ. V prípade záujmu nás kontaktujte na janka@baterkaren.sk. Viac info a registrácia TU

Po dohode s lektorkou je možné navrhnúť vlastný termín pre skupinu.

 

Podujatia sú podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávanie a  mládeže.

 

Sledujte náš PROGRAM pre všetky zaujímavé podujatia!

Pridaj komentár