Sila konať – program pre uvedomelú mládež

Baterkáreň prichádza od septembra s ponukou workshopov a prednášok pre verejnosť, ktorých cieľom je ponúknuť mládeži v Trnave a okolí možnosti na zvyšovanie si schopností a sebadôvery.

Projekt prispieva k zmene postojov mládeže v Trnave v otázkach životného prostredia, vzťahov či sebahodnoty. Mládež si vďaka projektu upevní dôveru v seba samých ako ľudí, ktorí dokážu ovplyvniť dianie vo svojej komunite. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti im pomôžu bojovať s pocitom bezmocnosti, ktorý prináša dianie vo svete, či už v spojení s klimatickou krízou, vojnou, alebo akýmikoľvek ťažkými životnými situáciami a okolnosťami.

Vďaka workshopom, aktivitám, informáciám a poradenstvu objavia v sebe silu konať, silu byť súčasťou zdravej komunity, zodpovednej spoločnosti a veľkým prínosom pre komunity (nielen) v Trnave a v regióne.

 

Pre koho sú aktivity určené?

Program je zameraný na rozvíjanie zručností mládeže, teda osôb od 13 do 30 rokov, a pre pracovníkov s mládežou.

Na čo sa môžete tešiť?

Artestretká 

Umelecké stretnutia, ktorých cieľom je poskytnúť mládeži priestor na oddych, podporiť kreativitu a umožniť im vyjadriť sa prostredníctvom umeleckej činnosti. Projekt slúži aj ako forma prevencie rizikového správania a
podpora psychického blahobytu mladých ľudí.

sila konať uvedomelá mládež trnava prevencia vzdelávanie umenie

Najbližšie stretnutia (klikni pre viac info):

11.9. Spontánna maľba (16:00-17:30)

13.9. Spontánna maľba (10:30-12:00)

16.10. Ecoprinting (16:00-17:30)

19.10. Ecoprinting (16:00-17:30)

13.11. Voňavé mydlo (16:00-17:00)

16.11. Linoryt (16:00-17:00)

15.12. Prírodná kozmetika (16:00-17:00)

Po dohode s lektorkou je možné navrhnúť vlastný termín pre skupinu.

Prevencia rizikového správania 

Séria tematických prednášok a workshopov zameraných na primárnu prevenciu partnerského násilia a vytváranie zdravých vzťahov medzi mládežou vo veku 13-30 rokov kladúc dôraz na budovanie reziliencie, podporu vzájomného rešpektujúceho správania a aktívnu kontrolu nad vlastným životom.

sila konať uvedomelá mládež trnava prevencia vzdelávanie mentalne zdravie prevencia nenavist sikana scitlivenie kybersikana pomoc kde hladat pomoc

sila konať uvedomelá mládež trnava prevencia vzdelávanie meditacia psychoterapia mentalne zdravie

Najbližšie stretnutia (klikni pre viac info a registráciu):

12.9. Sebahodnota – psychoterapeutická meditácia (18:00-19:00)

26.9. Pomoc existuje – kde ju hľadať (16:00-17:30)

10.10 Šikana a kyberšikana (16:00-17:00)

11.10. Životná sila – psychoterapeutická meditácia (17:00-18:00)

24.10. Kybergrooming + prepojenie do nedigitálneho sveta (16:00-17:30)

7.11. Internetová bezpečnosť (16:00-17:00)

14.11. Ja som ja – psychoterapeutická meditácia (18:00-19:00)

22.11. Pomoc existuje (Káčko Trnava, Ipečko)

12.12. Ocenenia – psychoterapeutická meditácia

14.12. Ako byť safe pred manipuláciou (Káčko Trnava, Ipečko)

 

Bez nenávisti

Zážitkový intenzívny workshop zameraný na ľudské práva a scitlivovanie mládeže k nenávistnému vyjadrovaniu, či na internete, sociálnych sieťach alebo aj v osobnom živote . Okrem tvrdých zručností (právny rámec slobody prejavu a podnecovania nenávisti, techniky overovania zdrojov a kritickej práce s informáciami, využitie reportingových a iných nástrojov boja s nenávistným vyjadrovaním), rozvíja aj techniky facilitácie účastníkov, zameriava sa na skladbu vzdelávacej aktivity a využíva alternatívne naratívy pre online kampane.

sila konať uvedomelá mládež trnava prevencia vzdelávanie sikana nenavist scitlivenie

Najbližšie stretnutia (klikni pre viac info a registráciu):

5.9. Bez nenávisti – intenzívny workshop

23.10. Bez nenávisti – intenzívny workshop

6.11. Bez nenávisti . intenzívny workshop

Po dohode s lektorkou je možné navrhnúť vlastný termín pre skupinu (online i offline).

Cirkulárne vzdelávanie: ako sa uzatvárajú materiálové toky? 

Zážitkový workshop zameraný na recykláciu nápojových kartónov určený pre žiakov a žiačky  2. stupňa ZŠ a SŠ. V prípade záujmu nás kontaktujte na janka@baterkaren.sk. Viac info a registrácia TU

sila konať uvedomelá mládež trnava prevencia vzdelávanie cirkularna ekonomika zdroje materialy

 

Po dohode s lektorkou je možné navrhnúť vlastný termín pre skupinu.

 

Pre zobrazenie kompletnej ponuky programu SILA KONAŤ vrátane prebiehajúcich uzavretých programov KLIKNITE TU.

 

Podujatia sú podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávanie a  mládeže.

 

Sledujte náš PROGRAM pre všetky zaujímavé podujatia!

Pridaj komentár