Manifest

Prekladáme udržateľnosť do ľudskej reči.

Planétu predsa máme len jednu a žijeme na nej všetci spoločne. Spoločne si ju však,  bohužiaľ,  aj ničíme. Dokonca do takej miery, že sme spustili procesy väčšie a silnejšie ako sme my a narušili sme tým rovnováhu v prírode. Klimatická kríza nepočká. Príroda nepozná hranice štátov ani nami vytvorené rozpory. Príroda je bezhraničná a poradí si bez nás.

Poradíme si však bez nej my?
Odpoveď, hádame,  všetci dobre poznáme.

Áno, naše životy sú komplikované, sme vystresovaní a vystresované, už nejakú dobu sa hrnieme z krízy do krízy. O to viac potrebujeme konštruktívnu komunikáciu, o to viac potrebujeme informácie a riešenia, a o to viac potrebujeme nádej. 

My v Baterkárni veríme, že ak majú ľudia dostatok informácií, nie je im vlastné prírode a sebe škodiť. Práve naopak. Všetkým nám rovnako záleží na budúcnosti, nie len na tej našej, ale aj našich detí a ich detí, a detí ich detí…

Zmena príde len vtedy, ak budeme spolupracovať. Nie je to ľahké, no ani nemožné.  My ľudia sme predsa veľmi kreatívne, šikovné a spoločenské zvieratká. 

My v Baterkárni zdôrazňujeme, že všetky veci majú svoju – často nevyčíslenú – hodnotu. Preto sa snažíme robiť všetko preto aby nevyužívané predmety dokázali vrátiť do obehu – nájsť im nový domov či využitie (predĺžiť ich životný cyklus). Aby neskončili na skládke či v spaľovni.

Aplikujeme princípy sociálnej obehovej ekonomiky do praxe.

V Baterkárni vzdelávame, opravujeme, požičiavame, darujeme, vymieňame/swapujeme, pomáhame, podporujeme, upcyklujeme/recyklujeme a zdieľame.

Naším cieľom nie je ľudí o ničom nasilu presviedčať, haniť ani viniť. Snažíme sa poskytovať základné zrozumiteľné informácie o probléme menom klimatická kríza. Je to ťažká téma a ľuďom je prirodzené na ohrozenie a stres reagovať útokom, útekom alebo zamrznutím. 

Existuje však ešte jedna možnosť, a to byť súčasťou riešenia. 🙂

Preto sa snažíme našu komunitu a všetkých dobrých ľudí motivovať k zmene, ktorú s veľkou pravdepodobnosťou (keďže sa rútime k otepleniu 2 až 3 stupne) budeme musieť vo svojom živote uskutočniť všetci. Nezáleží totižto na tom kto si, kde si a čo robíš, aby si vo svojom živote dokázal nájsť priestor na zníženie svojho dopadu na ťažko skúšané životné prostredie.

My veríme, že máme nádej. Že (nielen) Slovensko je plné dobrých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti, zdravom životnom prostredí (na ktoré máme ústavné právo) a na spokojnom,  a udržateľnom spolunažívaní. 

 

Buď s nami tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.

 

Etický kódex

K sebe navzájom i k zákazníkom, a zákazníčkam sa správame ako k sebe rovným, dobrým ľuďom.

Sme tu pre komunitu, snažíme sa jej ukazovať rôzne cesty tak, aby si čo najviac ľudí prisvojilo nové návyky k udržateľnosti. Riešenia hľadáme spoločne.

Nevidíme ani nehaníme, vždy sa snažíme pomáhať a podporovať. Pretože každá zmena je dôležitá a musí sa rátať.

Robíme čo žijeme a naša integrita je pre nás dôležitá. Nerobíme medzi sebou rozdiely, snažíme sa začleniť všetkých a všetky. K ľuďom i k sebe pristupuje s empatiou, slušne a s rešpektom.

Snažíme sa rozvíjať, vzdelávať a navzájom si pomáhať. Nebojíme sa statusu quo a nebojíme sa veci meniť. Vieme, že „nič nevieme“ a na výzvy radšej pozeráme ako na príležitosti.

Snažíme sa dbať nielen na svoje mentálne i fyzické zdravie. Radšej nič nepreháňame a dbáme na pravidlo „quantum satis“. 

Nepoužívame odpoveď „neviem“, vždy sa radšej posnažíme hľadať riešenia. Nebojíme sa si vypýtať pomoc, nebojíme sa pomoc taktiež ponúknuť. 

Výročné správy:

Ako sociálny podnik každý rok zverejňujeme svoje výročné správy 🙂 

vyrocna sprava rsp svdm 2021

vyrocna sprava rsp svdm 2020

 

Výročné správy nášho ozka nájdeš tu. 🙂