Baterkáreň, miesto, v ktorom sa učíme, ako žiť s väčším ohľadom na životné prostredie. Praktické a interaktívne kurzy a prednášky zamerané na ochranu životného prostredia a uvedomenie si človeka ako súčasť prírody.

 

Pre školy pripravujeme rôzne zaujímavé kurzy a prednášky. Témy, ktorým sa venujeme zahŕňajú:

  • Narábanie so zdrojmi – cirkulárna a lineárna ekonomika, recyklácia, reuse, upcyklácia, kompostovanie, odpady, školské a triedne swapy
  • Klimatická zmena – adaptácia, klimatický žiaľ, klimatická núdza, intersekcionalita
  • Zdravie a životný štýl – stravovanie, udržateľnosť, ochrana životného prostredia
  • Sebestačnosť – výroba voskových obrúskov, výroba mydiel, šitie vrecúšok, upcyklovanie, sadenie a starostlivosť o rastliny, použitie byliniek

 

Pre školy  pripravujeme aj moduly „na mieru“, vieme sa prispôsobiť individuálnym požiadavkám školy a triedy. Na vyžiadanie vieme pripraviť niekoľkohodinový modul, ktorý korešponduje so vzdelávacími cieľmi konkrétneho (zväčša prírodovedného) predmetu.

Kurzy a prednášky prebiehajú v priestoroch Baterkárne na Starohájskej 1,  vždy je však možné sa dohodnúť na kurze či prednáške v priestoroch školy.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Napíšte nám a niečo spolu vymyslíme!