Ďalšie témy, ktoré vieme pokryť:

  • Narábanie so zdrojmi – cirkulárna a lineárna ekonomika, recyklácia, reuse, upcyklácia, kompostovanie, odpady, školské a triedne swapy
  • Klimatická zmena – adaptácia, klimatický žiaľ, klimatická núdza, intersekcionalita
  • Zdravie a životný štýl – stravovanie, udržateľnosť, ochrana životného prostredia
  • Sebestačnosť – výroba voskových obrúskov, výroba mydiel, šitie vrecúšok, upcyklovanie, sadenie a starostlivosť o rastliny, použitie byliniek

Cieľové skupiny:

  • mladší žiaci  ZŠ (1. stupeň) a starší žiaci ZŠ (2.stupeň)
  • študenti stredných škôl
  • študenti vysokých škôl
  • učitelia pracujúci s mládežou (medzipredmetové vzťahy, …)

Nenašli ste čo ste hľadali? 🙂

Pre školy a vzdelávacie organizácie vieme pripraviť aj moduly „na mieru“, vieme sa jednoducho prispôsobiť individuálnym požiadavkám školy a triedy. Na vyžiadanie vieme pripraviť niekoľkohodinový modul, ktorý korešponduje so vzdelávacími cieľmi konkrétneho (zväčša prírodovedného) predmetu.Kurzy a prednášky prebiehajú zväčša v priestoroch našej Zdelanej Dielne (v Baterkárni na Starohájskej 1 v Trnave),  vždy je však možné sa dohodnúť na kurze či prednáške v priestoroch školy. :)Nenašli ste, čo ste hľadali?Napíšte nám a niečo spolu vymyslíme!Tešíme sa na spoluprácu.