ReUse = z anglického slova – znovu používať. 🙂

Hlavná myšlienka nášho centra je nielen predĺžiť životný cyklus rôznym veciam a oblečeniu, ale taktiež byť prospešným pre život našej komunity a jej utužovanie. Projekt teda umožňuje využitie starých, ale funkčných vecí, ktoré ľudia už nepotrebujú či nevyužívajú a nájdenie domova nechceným veciam.. … veľmi nás teší, že sme PRVÝM centrom takéhoto druhu na Slovensku 🙂


Žijeme v dobe krízy.

Pandémie, humanitárna kríza, energetická kríza… a predsa je toho viac. Vedci nás už viac ako 30 rokov varujú, že pokiaľ nevypustíme menej skleníkových plynov, budú nasledovať len ďalšie problémy.

Klimatická kríza núti obyvateľstvo k zmene.

Naša strana planéty je zvyknutá na nadprodukciu a nadmernú spotrebu zdrojov. Náš odpad a výrobu na požiadanie posielame do iných, väčšinou menej bohatých krajín. Zmena je potrebná; zmena myslenia (najťažšia).

Preto sa v Baterkárni snažíme aktívne šíriť povedomie o klimatických zmenách. Nestaviame to ale na alarmizme, ale na konštruktivizme zameranom na sociálne aspekty otázky. Naším cieľom je poskytnúť komunite praktické nástroje na zmenu ich myslenia a naučiť ich zručnosti potrebné pre nadchádzajúcu budúcnosť (tak aby sa zvýšila adaptabilita obyvateľstva na zmeny, ktoré prídu so zmenu klímy na našom území.)

Baterkáreň je, rovnako ako Zem, takým malým ekosystémom, v ktorom sa princípy sociálnej obehovej ekonomiky prenášajú do každodenného života komunity.


Prečo je to tak?

Veríme, že sociálne obehové hospodárstvo poskytuje odpovede na otázky vyvolané klimatickou krízou.

Sme sociálnym podnikom, ktorého hlavným cieľom je „reuse“ alebo „predchádzanie vzniku odpadu“.

Sme vzdelávacím environmentálnym centrom, ktoré vás naučí žiť udržateľne.

Sme reuse centrom, ktoré vracia do obehu tisícky a šetrí tak vyše 200 ton CO2e (od 2019).


Baterkáreň – tak pozostáva z:

: bezobalová drogéria (s eshopom)

: online a offline centra opätovného použitia/spätného odberu vecí (tzv. reuse centrum)

: Požičovne vecí & Charitatívneho sekáča menom Predajňa dobra

: eventová miestnosť so zdielanými pracoviskami (media spot, krajčírsky kútik) miesto konania podujatia – tzv. Zdielaná Dielňa

: sme vzdelávacím environmentálnym centrom so širokou ponukou kurzovtvoríme moduly pre školy a organizácie

: program plný podujatí (najmä prednášok a výmenných podujatí – tzv. „swapov“) a workshopov (urob si sám, upcycling, šitie atď.), zbierok (pre organizácie a ľudí v núdzi), Opravovní, máme tu stálu výmena kníh a kvetov 🙂

: spustili sme webovú aplikáciu, ktorá ti vyráta koľko CO2e ste ušetrili 🙂 SWAPKA

: publikovali sme už 3 skvelé ebooky


Na tomto mieste taktiež chceme zdôrazniť množstvo práce, ktorú sme venovali a venujeme komunitnej práci a komunitným projektom. Pevne veríme, že na boj proti klimatickým zmenám potrebujeme silné podporné komunity. Na Slovensku nemáme dlhú tradíciu aktívneho občianstva či dobrovoľníctva.

Preto sa v značnej miere zameriavame na aspekt pomoci – väčšinou formou organizovania peňažných alebo materiálnych zbierok (pre rodiny a organizácie v núdzi). Od marca 2022 (dodnes) poskytujeme (nielen) každodennú humanitárnu pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Robíme to, čomu veríme.

Ako úplne prvé centrum opätovného použitia na Slovensku je to už nejaký čas celkom osamelá cesta, pričom všetky dôležité problémy sme často riešili sami.

Našou túžbou je taktiež spájať  rovnako zmýšľajúcich ľudí, preto sa tešíme, že máme skvelý tím pracovitých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. 

Veríme, že v spolupráci a podpore je sila a snažíme sa byť súčasťou komunity, kde sa členovia môžu jeden na druhého spoľahnúť, navzájom sa motivovať a inšpirovať a poskytovať návrhy a riešenia problémov „špecifických pre opätovné použitie“. Spolu sme silnejší a môžeme dosiahnuť viac – aj „poraziť“ klimatickú krízu.