Chceš sa uchádzať o dotáciu z Trnavskej župy? Tu dostaneš všetky info

Baterkáreň infobodka Trnava Trnavský kraj dotácie

Trnavský samosprávny kraj aj tento rok rozdelí dotácie vybraným organizáciám. Chceš, aby tá tvoja bola jednou z nich, alebo ťa táto téma zaujíma z iného dôvodu? Príď na stretnutie na Úrad TTSK v stredu 17. januára o 15.30 hod. Župa tieto informačné stretká organizuje v spolupráci s kontaktnými miestami InfoBodky, ktoré sú po celom území Trnavského kraja. Za okres Trnava je InfoBodkou naša Baterkáreň.

 

O čo ide?

Konkrétne ide o dotačné schémy, určené na podporu aktivít organizácií a obcí na území župy. Cieľom stretnutí je záujemcom o dotácie poskytnúť informácie o tom, akým spôsobom sa o ne môžu uchádzať. Taktiež sa dozvedia podrobnosti o prihlasovaní projektov či informácie o oblastiach, na ktoré by mali byť projekty zamerané.

 

Pre organizácie aj obce

Na dotačnú schému pre „Podporu aktivít organizácií na území Trnavského kraja“ bolo z rozpočtu vyčlenených 450-tisíc eur. Financie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území Trnavského kraja alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území župy. Projekty môžu byť zamerané na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry, integráciu občanov so zdravotným znevýhodnením a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zlepšenie chorobnosti a prevencie chorôb, na športovú infraštruktúru, ale aj na zlepšenie životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom možné je podať len jednu žiadosť.

Baterkáreň infobodka dotácie Trnavský kraj

Objem financií vo výške 150-tisíc eur je určený na dotačnú schému „Podpora aktivít obcí na území Trnavského kraja“. Cieľom je podporiť nápady obcí a participovať na podpore, príprave a realizácií ich aktivít. Projekty môžu byť zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít, rozvoj sociálnych a zdravotníckych služieb, ale aj na prípravu športových podujatí. V prípade tohto typu dotácie je minimálna výška podpory tiež 500 eur a žiadateľ môže podať maximálne jednu žiadosť.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa pre obe výzvy je stanovené na 5%.

Čo sú to InfoBodky?

Kontaktné miesta, prostredníctvom ktorých sa iné občianske združenia či neziskové organizácie pôsobiace v neziskovom a komunitnom sektore z daného okresu môžu informovať o možnostiach ako založiť vlastnú organizáciu, ako napísať projekt či ako požiadať o grant. Tieto kontaktné miesta sa nachádzajú v každom okrese v Trnavskom kraji.

Pridaj komentár