TÁBOR SA PRESÚVA NA ROK 2023

Denný tábor Letná škola v kruhu

Po úspešnom prvom ročníku podujatia Letná škola 2020 – Ekonomika v kruhu v Bratislave sa Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, inštitút 3E a platforma Circular Slovakia rozhodli aj v roku 2022 pokračovať v tomto vzdelávacom projekte.

Spoločne s Baterkárňou predstavia podstatu obehového hospodárstva (cirkulárnej ekonomiky) žiakom základných škôl v Trnave.

Projekt letnej školy „Ekonomika v kruhu“ má za úlohu predstaviť princípy cirkulárnej ekonomiky, oboznámiť s nimi nastupujúce generácie a ukázať im ako fungujú praktické riešenia v každodennom živote. Cieľom je ukázať tento prístup žiakom nielen v teoretickej forme, ale zažiť čo najviac princípov obehového hospodárstva v praxi a každodennom živote.

Hlavnou témou tohto ročníka je potravinový a textilný odpad.

Aktivity letnej školy budú zahŕňať prednášky, exkurzie, workshopy, či hry na témy:

Odpadové hospodárstvo – odpad zdrojom,

Potravinový odpad – ako neplytvať jedlom,

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom – kompostovanie,

Správanie spotrebiteľov – stravovanie, zdieľanie,

Odevný priemysel – móda s posolstvom.

Súčasťou projektu budú tematické podujatia, a exkurzie (knižnica, potravinová banka, zberný dvor, zelené strechy, komunitné záhrady). Letná škola je určená žiakom piateho až ôsmeho ročníka a má kapacitu 15 detí. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Žiakov čakajú skvelé zážitky a veľa nových poznatkov o princípoch cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva) v praxi a každodennom živote, ktoré sa naučia hravou formou prostredníctvom rôznych aktivít a hier. Školu budú viesť experti z oblasti obehového hospodárstva a dobrovoľníci z radov stredných škôl a univerzity.

Termín konania: 19.7. – 21.7.2023

Miesto konania: Baterkáreň, Starohájska 1, 917 01, Trnava

Cena letnej školy je 69€.

V cene je zahrnutá celodenná vegetariánska strava, pitný režim, doprava na exkurzie a lektorné.

Program prebieha od pondelka do stredy počas týždňa nasledovne:

8:00 Príchod detí

8:30 – 16:00 Program plný aktivít a exkurzií na témy cirkulárnej ekonomiky (obehového hospodárstva).

16:00 Odchod detí

Počet miest je obmedzený, preto sa poponáhľajte! Prihlásiť sa môžete TU!

 

Letna-skola-nas-plagat

 

 

Letná škola v kruhu Baterkáreň Trnava
Letná škola v kruhu Baterkáreň Trnava