Vzdelávaním k zelenšej budúcnosti

environmentálne vzdelávanie školy greenwashing workshop kurz prednáška

V apríli sme sa zameriavali na vzdelávanie a v Baterkárni sme privítali študentov a študentky zo Súkromného bilingválneho gymnázia v Galante. Spoločne sme sa ponorili do problematiky Greenwashingu, diskutovali o rýchlej móde, cirkulárnej ekonomike a výzve, akou je klimatická kríza a udržateľnosť. Nebola to len teoretická debata, študenti a študentky mali príležitosť osobne spoznať priestory Baterkárne, čo im umožnilo lepšie pochopiť, ako môžu tieto princípy ovplyvniť ich každodenný život a spotrebiteľské návyky.

Po exkurzii po Baterkárni sme prešli do ďalšej, rovnako inšpiratívnej časti nášho programu – workshopu zameraného na výrobu mydiel. Tu sme sa ponorili do fascinujúceho sveta prírodných ingrediencií a kreatívnych možností. Na výrobu sme využili širokú škálu byliniek, farebných pigmentov a esenciálnych olejov, aby sme vytvorili jedinečné mydlá.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme boli súčasťou aktivít v Základnej škole s materskou školou Suchá nad Parnou, kde sa žiačky a žiačky bližšie zoznámili s upcyklovaním a využívaním zdanlivo nepotrebných materiálov na vlastnú tvorbu. Spolu sme objavovali tajomstvá upcyklovania a inšpirovali sme sa, ako využiť materiály, ktoré by inak skončili na skládke, na tvorivú činnosť. Žiačky a žiaci mali príležitosť dotknúť sa tohto procesu vlastnými rukami, odkryť svoju tvorivosť a pochopiť dôležitosť udržateľnosti v každodennom živote.

environmentálne vzdelávanie školy greenwashing workshop kurz prednáška reuse

Starší žiaci a žiačky sa taktiež zapojili do online kvízu a vyskúšali si, aké sú ich spotrebiteľské znalosti. Tento dynamický a interaktívny prístup nám umožnil ešte viac priblížiť témy ochrany životného prostredia a zodpovedného životného štýlu mladšej generácii, otvárať diskusie a inšpirovať k pozitívnym zmenám.

Navštívili sme taktiež Strednú odbornú školu kaderníctva a vizážistky v Bratislave, kde sme sa stretli s budúcimi kozmetičkami. Téma, ktorou sme sa zaoberali, nebola triviálna – Greenwashing v kozmetickom priemysle. Bola to príležitosť nielen na diskusiu, ale aj na prepojenie teórie s praxou.

Rozprávali sme sa aj o alternatívach a menej škodlivých možnostiach v kozmetike, čím sme osvetlili dôležité aspekty zodpovednej spotreby.  Teóriu sme prepojili s praxou – workshopom výroby prírodnej kozmetiky.  Spoznávanie základov tvorby kozmetických výrobkov z dostupných surovín nebol len praktickým cvičením, ale aj cestou k uvedomeniu si, že môžeme ovplyvniť kvalitu života naším každodenným rozhodovaním. Experimentovali sme s bylinkami, esenciálnymi olejmi a farbivami, aby sme vytvorili niečo nielen užitočné, ale aj esteticky zaujímavé.

Pre študentky to bol zážitok, ktorý ich zaviedol do sveta tvorivosti a zároveň ich motivoval k tomu, aby svoje znalosti a schopnosti využili s ohľadom na udržateľnosť a ekologickú budúcnosť ako vo svojom osobnom, tak aj profesijnom živote.

Na našich kurzoch sa spoločne učíme, ako žiť s väčším ohľadom na životné prostredie. Tieto kurzy približujú mladým ľuďom témy environmentálneho vzdelávania a pomáhajú im nadobudnúť zručnosti a vedomosti o klimatickej kríze, cirkulárnej ekonomike a mnohých ďalších témach, ktoré im umožnia meniť svoje spotrebiteľské správanie, aktívne sa podieľať na riešeniach udržateľného života a stať sa súčasťou pozitívnej zmeny.

Naše kurzy a prednášky sú určené pre rôzne cieľové skupiny, vrátane mladších žiakov ZŠ, starších žiakov ZŠ, študentov a študentiek stredných a vysokých škôl, ako aj pre učiteľov, učiteľky a pracujúcich s mládežou.  Viac o našej ponuke sa dozviete TU.

Cieľom našich kurzov a prednášok je informovať, inšpirovať a budovať lepšiu budúcnosť pre nás všetkých. Ak hľadáš spôsob, ako sa aktívne podieľať na pozitívnych zmenách vo tvojom živote aj vo svete, pridaj  sa k nám a objavuj nové možnosti spolu s Baterkárňou.

V prípade záujmu o informácie o vzdelávacích aktivitách pre školy nám napíš na katka@baterkaren.sk.

Ak by si u nás chcel*a učiť, napíš na pracujem@baterkaren.sk.

Foto zdroj: Baterkáreň, ZŠ a MŠ Suchá nad Parnou

Pridaj komentár