Len do 30.apríla 2022 môžete podporiť naše občianske združenie a pomáhať s nami ďalej!

 

Nepremeškajte možnosť a venujte nám vaše 2% z dane a podporte naše občianske združenie SaUvedom, ktoré prevádzkuje reuse centrum v Baterkárni a stojí za platformou Cirkulárny Hub.

Prečo nám darovať 2%?

V roku 2021 sme vďaka vašej podpore boli schopní usporiadať 5 zbierok. Prostredníctvom nich sme podporili mladé rodiny s deťmi i organizácie pomáhajúce znevýhodneným skupinám a ľuďom v núdzi. Odovzdali sme im takmer pol tony oblečenianiekoľko desiatok kilogramov potravín, hygienických potrieb, drogérie či hračiek. Aj vďaka vám sme rozveselili Vianoce detičkám z východného Slovenka či pomohli zvládnuť ťažké časy utečencom na poľsko-bieloruských hraniciach.

 

Venujte nám svoje 2% z dane

 

Pred vyhodením sme zachránili takmer 4 tony oblečenia, ktoré prostredníctvom nášho partner, Ekocharity,  poputovalo na ďalšie využitie do chránených dielní, útulkov, pomáhajúcim združeniam, sociálne slabším rodinám a ľuďom v núdzi. Takto sa zdanlivo nechcené a nepotrebné oblečenie, obuv i doplnky dostali napríklad aj k ľuďom bez domova, ktorým možno aj práve teraz pomáha prečkať zimu. 

 

Venujte nám svoje 2% z dane

Bez podpory a pomoci komunity by sme pomáhať nedokázali, najmä v časoch pandemickej krízy. V období, kedy sa pandémia podpísala na osudoch mnohých z nás je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pomáhať a zabezpečiť všetkým právo na dôstojný a zdravý život. Tak čo, pridáte sa k nám?!

Ako nám venovať 2% ?

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV

 1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Vyplňte Vyhlásenie, do ktorého dopíšete sumu, ktorú chcete nášmu oz poukázať. Naše údaje vo vyhlásení sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:
  • Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom
  • Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • IČO:                             52308537
  • Sídlo:                           Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava
  • Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223
  • Do kolónky ROK sa píše 2021
  • Je extrémne dôležité aby údaje na dokumentoch boli presné, pretože inak si finančná správa peniažky ponechá… 🙂
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo tieto dokumenty doručte do Baterkárne a my ich na daňový úrad doručíme za vás.

ONLINE EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ NÁJDETE TU: TLAČIVÁ

 

POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY

 1. Nezabúdajte, že minimálna výška v prospech prijímateľa (nášho občianskeho združenia) je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu:
  • Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom
  • Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • IČO:                             52308537
  • Sídlo:                           Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava
  • Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223
  • Do kolónky ROK sa píše 2021
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska (prípadne priamo do Baterkárne) v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOSBY

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu:

  • Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom
  • Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • IČO:                             52308537
  • Sídlo:                           Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava
  • Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223
  • Do kolónky ROK sa píše 2021

4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.