Podporte naše občianske združenie a pomáhať s nami ďalej!


Pripravili sme pre vás zjednodušený návod ako postupovať pri darovaní 2% alebo 3% dane .

Aký bol rok 2022? Prečítate si tu 🙂


Ako nám venovať 2% ?


Do 30.4.2023 môžete priniesť vaše dokumenty – potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o zaplatení dane – priniesť na miestne príslušný daňový úrad – alebo k nám do Baterkárne. 

POSTUP PRE ZAMESTNANCOV A ZAMESTNANKYNE:

 

 1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľaŽiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online) – aby vám vystavil tlačivo v pdf: potvrdenie o zaplatení dane alebo online na Stránke finančnej správy.
 3. Vyplňte vyhlásenie o zaplatení dane do ktorého dopíšete sumu, ktorú chcete nášmu oz poukázať. Naše údaje vo vyhlásení sú predvyplnené, zároveň ich uvádzame aj tu:
  • Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom
  • Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • IČO:                             52308537
  • Sídlo:                           Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava
  • Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223
  • Do kolónky ROK sa píše 2022
  • Je extrémne dôležité aby údaje na dokumentoch boli presné, pretože inak si finančná správa peniažky ponechá… 🙂
 4. Obe tieto tlačivá, teda vyhlásenie o zaplatení dane spolu s potvrdenie o zaplatení dane, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo tieto dokumenty doručte do Baterkárne a my ich na daňový úrad doručíme za vás.
 5. 31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Doklady sa odovzdávajú na DÚ podľa bydliska alebo tieto dokumenty doručte do Baterkárne a my ich na daňový úrad doručíme za vás.

ONLINE EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ NÁJDETE TU: TLAČIVÁ


POSTUP PRE FYZICKÉ OSOBY:

 

Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom:

a) Daňové priznanie typu A (online) alebo

b) Daňové priznanie typu B (online)

 1. Nezabúdajte, že minimálna výška v prospech prijímateľa (nášho občianskeho združenia) je 3 €.
 2. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu:
  • Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom
  • Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • IČO:                             52308537
  • Sídlo:                           Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava
  • Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223
  • Do kolónky ROK sa píše 2022
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska (prípadne priamo do Baterkárne) v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov..Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Ak chce dobrovoľník alebo dobrovoľníčka poukázať 3% z dane, priloží:

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)

 

Do 30.4.2023 môžete priniesť vaše dokumenty – potvrdenie o zaplatení dane a vyhlásenie o zaplatení dane – priniesť na miestne príslušný daňový úrad – alebo k nám do Baterkárne. 

 


POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY:

 

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete tu:

  • Názov organizácie:     Občianske združenie SaUvedom
  • Právna forma:             Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
  • IČO:                             52308537
  • Sídlo:                           Ulica Hospodárska 3608/45, 917 01 Trnava
  • Registračné číslo         VVS/1-900/90-56223
  • Do kolónky ROK sa píše 2022

4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

6. 31.03.2023 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2%“ poukazuje v tomto predĺženom termíne.

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.


Nepremeškajte možnosť a venujte nám vaše 2% z dane a podporte naše občianske združenie SaUvedom, ktoré prevádzkuje reuse centrum v Baterkárni a stojí za platformou Cirkulárny Hub

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje: zdroj informácií rozhodni.sk

daruj 2% z dane_baterkáreň