Podporujeme spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie v celej Európskej únii!

spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie szvo sociálne podnikanie

Európska komisia s potešením oznamuje spustenie iniciatívy #WeBuySocialEU, zameranej na pokrok v oblasti spoločensky zodpovedného verejného obstarávania v celej Európskej únii.

Primárnym cieľom tejto kampane je zvýšiť povedomie o výhodách spoločensky zodpovedného verejného obstarávania medzi verejnými obstarávateľmi v celej EÚ. Na čele tejto iniciatívy sa Európska komisia snaží inšpirovať národných, regionálnych a miestnych verejných obstarávateľov, aby bez problémov začlenili sociálne zodpovedné verejné obstarávanie do svojich politík a postupov obstarávania. Okrem toho je Európska komisia odhodlaná umožniť subjektom sociálnej ekonomiky účinný prístup na trhy verejného obstarávania.

V 12 členských štátoch EÚ sa budú organizovať školenia a podujatia zamerané na zvyšovanie povedomia o spoločensky zodpovednom verejnom obstarávaní. Tieto podujatia budú starostlivo zorganizované tak, aby sa zaoberali špecifickými potrebami každej krajiny, s hlavným cieľom preklenúť medzery v chápaní a implementácii.

Hoci spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie naberá v celej EÚ na sile, Európska komisia uznáva, že úroveň informovanosti a implementačné kapacity sa značne líšia. Prostredníctvom cielených vzdelávacích podujatí a komplexnej komunikačnej kampane sa Európska komisia snaží podporiť súdržnejšie chápanie a prijatie princípov spoločensky zodpovedného verejného obstarávania.

Sledujte nás a pridajte sa k iniciatíve, aby sa zo sociálne zodpovedného verejného obstarávania stal základný pilier postupov obstarávania v celej EÚ.

SRPP SZVO socialne podnikanie socialna ekonomika verejne obstaravanie EÚ

Pridaj komentár