Zmysluplne strávený čas v priestoroch komunitného reuse centra a environmentálneho vzdelávacieho centra Baterkáreň v Trnave.


Čo sme si na letný tábor pripravili?

Pre deti sme si pripravili pripravený celodenný program v podobe aktivít, ktoré upriamujú pozornosť na životné prostredie, a zároveň pomáhajú rozvíjať sociálne i komunikačné zručnosti, zmysel pre zodpovednosť a komunitu.

Plán aktivít:

Pondelok: Kto som a kde bývam  (zoznamovacie aktivity)

Utorok: Príroda a ja – čo máme spoločné a v čom sa líšime (človek ako súčasť ekosystému)

Streda: Moja hračka, môj telefón (spotrebiteľské správanie)

Štvrtok: Kam putuje môj odpad (triedenie, kompostovanie, skládky)

Piatok: Čo môžem urobiť ja? (vlastné riešenia problémov v komunite)

registrácia

Deti sa prostredníctvom aktivít zoznamujú so životom v meste a komunite, vnímajú, aké problémy sa okolo nich vynárajú v súvislosti so životným prostredím a s pomocou lektoriek a lektorov sa snažia nájsť riešenia na tieto problémy. 

Aktivity sa pripravujú v reálnom čase s ohľadom na vek účastníkov a dynamiku skupiny. Problémy v komunite i riešenia sú primerané veku.  Výchovno-vzdelávacie aktivity prebiehajú zábavnou formou, upriamuje sa pozornosť riešenie problémov, kritické myslenie, argumentáciu, upevňovanie mäkkých zručností (spolupráca, kreativita, komunikačné zručnosti,…). Deti prostredníctvom nich lepšie pochopia, aký dopad majú naše každodenné rozhodnutia a voľby na život komunite, v meste i na tejto planéte. Hravou formou si uvedomia, prečo a ako triediť odpad, čo patrí do kompostéru, aká je sila liečivých rastliniek a ako ju využiť a mnoho ďalšieho. 

Oddychové aktivity zahŕňajú vyjadrovanie prostredníctvom výtvarných techník, dramatizácie, hudby a pohybu. 

Zámerom denného klubu je podnietiť v deťoch nielen záujem o životné prostredie, ale tiež záujem o život v komunite, meste či krajine s cieľom prispieť k formovaniu zodpovedných, rešpektujúcich a láskavých občanov, ktorí sú súčasťou pozitívnej zmeny.