Baterkáreň ako príklad dobrej praxe v kontexte EÚ

smart cities

Budúcnosť je cirkulárna 🙂

Tak, ako náš spôsob života a nakupovanie potrebuje zmenu, tak ju potrebujú aj mestá. Spôsob, akým dnes fungujeme nie je udržateľný. Tešíme sa, že sa téme cirkulárnych miest venuje stále viac a viac pozornosti a sme nadšené, že sa aj Baterkáreň stala súčasťou medzinárodnej publikácie Circular Cities ako vzor dobrej praxe v kontexte EÚ.

 

Budúcnosť je cirkulárna

V publikácii sa dočítate, prečo cirkulárne mestá, ako na ne a zoznámite sa s ďalšími úspešnými konceptmi v Európe. Publikácia upozorňuje na fakt, že lineárna ekonomika, ktorá je dnes dominantná, prináša mnoho negatív, s ktorými sa mestá musia vysporiadať. Vyrábame produkty z obmedzených materiálov, ktoré používame len chvíľu a následne ich meníme na „odpad“, s ktorým často nevieme narábať. Používame materiály, ktorých sa nevieme zbaviť ani my a už vôbec nie príroda. V našich mestách sa kopí odpad, s ktorým si nevieme dať rady a ktorý znečisťuje prostredie, v ktorom žijeme. Náš konzumný spôsob života nás vedie k neustálemu nakupovaniu nových výrobkov, drancovaniu zdrojov a nadspotrebe.

Budúcnosť je cirkulárna

Existujú však aj riešenia, na ktoré publikácia poukazuje. Nájdete v nej množstvo inšpirácie pre riešenia, ktoré sú prospešné pre komunitu a jej členov, samosprávy i životné prostredie.

Viac sa dočítate TU

 

Zdroj:

https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/insights/solutions/why-circular-cities

https://cordis.europa.eu/article/id/422330-the-smart-cities-marketplace-gathers-european-smart-city-actors

 

Pridaj komentár