Páči sa vám čo robíme? to nás úprimne teší 🙂

Baterkáreň je sociálnym podnikom, ktorý úzko spolupracuje s občianskym združením SaUvedom. Keďže sú naše aktivity zamerané prosociálne s cieľom mať čo najväčší pozitívny dopad na komunitu a životné prostredie, nie je pre nás jednoduché zabezpečiť každodenný chod prevádzky a našich aktivít.  Pre naše fungovanie je veľmi dôležitá pomoc a podpora komunity, bez úžasných ľudí, ktorých okolo seba máme by sme neprežili. 

Ako nám teda pomôcť a podporiť nás?