Vážený Zmäkčovač vody Tierra Verde

€5.20

V mnohých domácnostiach tečie z vodovodu tvrdá voda, ktorá pri praní spôsobuje vyššiu spotrebu pracieho prostriedku a jeho nižšiu účinnosť, čím má vplyv aj na zašednutie bielizne. Zmäkčovač tvorí zmes minerálnych a organických látok, ktoré majú schopnosť na seba naviazať minerály z vody a tým ju zmäkčiť. Účinná látka pracieho prostriedku v takto upravenej vode namiesto minerálov na seba viaže iba nečistoty z bielizne a zabraňuje usádzanie zrazenín na textile či na častiach práčky. 


POUŽITIE:

Zmäkčovač nasypeme do zásobníka na prací prášok spolu s pracím prostriedkom.

Dávkovanie na 4-5 kg bielizne:

Mäkká voda ( >4°dH) = 20g (1 polievková lyžica)

Stredné tvrdá voda ( >8,4°dH) = 20g - 50g (1-2 polievkové lyžice)

Tvrdá voda ( >14°dH) = 40g - 60g (2-3 polievkové lyžice)


ZLOŽENIE: 

> 30 % zeolit, uhličitan sodný, 15-30 % citran sodný

(tento výrobok neobsahuje ropné deriváty, chlór, opticky rozjasňujúce látky ani syntetické parfumy, farbivá či enzýmy. )

Tierra Verde volí suroviny pre drogériu tak, aby predstavovali čo najmenšiu záťaž pre zdravie ľudí i planéty. Pri výrobe produktov používajú revitalizovanú vodu a produkty netestujú na zvieratách.

BEZPEČNOSŤ:

VAROVANIE. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. Likvidácia: použitý obal po opláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.

drazdive latkypng


Distribútor: Tierra Verde (Česká republika)


Jednotková cena: 5,20€/ kg

OBALY: Produkt vám navážime do už použitých pohárov či flašiek, ktoré máme k dispozícii. Obaly sú čistené a dezinfikované prípravkami. Sypané produkty vážime aj do čistých a nových sáčkov.
Pokiaľ máte záujem o úplne nový obal - prihoďte si ho prosím do košíka tu :)  
Možnosti produktu

Objednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)