Tierra Verde čistič fliaš v papierovom vrecku 1kg

€6.70

Tento prostriedok nielen vyčistí, ale aj vydezinfikuje vaše fľaše na vodu i šťavy, a je skvelým pomocníkom pri čistení dojčenských fľašiek.  


Použitie:

Umývanie fliaš na vodu: Nasypeme 1 polievkovú lyžicu (cca 30g) do fľaše, zalejeme teplou vodou, uzavrieme a dôkladne potrasieme. Po umytí opláchneme pitnou vodou.

Umývanie fliaš od ovocných štiav: Nasypeme 1 polievkovou lyžicu (cca 30g) do fľaše, zalejeme teplou vodou, uzavrieme a dôkladne potrasieme. V prípade zaschnutých usadenín použijeme v sklenenej nádobe čo najteplejšiu vodu a necháme usadeniny odmočiť. Po umytí opláchneme pitnou vodou.

Umývanie fliaš od mlieka: Fľašu od mlieka (alebo akéhokoľvek mliečneho výrobku) najskôr vypláchneme studenou vodou, odstránime tak zbytky bielkovín lepšie ako teplou vodou. Nasypeme 1 polievkovú lyžicu (cca 30g) do fľaše, zalejeme teplou vodou, uzavrieme a dôkladne potrasieme. Po umytí opláchneme pitnou vodou.

Umývanie hliníkových fliaš odporúčame vykonávať len horúcou vodou a gélom na riad. Hliník by v reakcii na čistiaci prášok oxidoval a šedol, rovnako ako sa to stáva hliníkovému riadu napríklad v umývačke riadu.

Zloženie:

> 30 % sóda bikarbóna, 15 - 30 % perkarbonát sodný, < 5 % kyselina citrónová

Schválené českým Štátnym zdravotným ústavom pre použitie na dojčenské fľaše.


Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. NEBEZPEČIE. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidant. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Preveďte preventívne opatrenia na zabránenie zmiešania s horľavými materiálmi. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / starostlivosť. V prípade požiaru: Na uhasenie použite vodu. Skladujte na suchom mieste pri teplotách nepresahujúcich 40 ° C. Likvidácia: Nepoužitý výrobok odovzdať v zberni nebezpečného odpadu! Znečistený obal po dôkladnom vyprázdnení niekoľkokrát vyčistiť výplachom vody a po vyčistení je možné ho odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

drazdive latkypngoxidacnepng

Jednotková cena: 6,70€/ kgObjednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)