Sóda bikarbóna na váhu

€2.70

Sóda bikarbóna (hydrogénuhličitan sodný, jedlá sóda, NaHCO3) sa v domácnosti často používa pri upratovaní, praní a pohlcovaní pachov.  Možno ju použiť ako jemné abrazivo, ktoré nepoškodzuje povrchy (napríklad pri čistení indukčnej varnej dosky či sanity).  Je priateľská k životnému prostrediu a zdravotne nezávadná.


POUŽITIE:  

Je vhodná na pranie, upratovanie, umývanie riadov v umývačke a mnoho iného v kuchyni na čistenie pripáleného riadu, na odtsraňovanie zápachu z umývačky, chladničky či kobercov.


SKLADOVANIE: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste - do teploty 30°C. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.


ŠARŽA: 000489991


SPOTREBUJTE DO:  1.2.2022


ZLOŽENIE: Obsah NaHCO3 Min 98,0% Obsah Na (výpočtom z obsahu NaHCO3) 27,1 -27,5% pH: ľahko alkalické Vzhľad: biely prášok Teplota topenia: 270 °C Hustota: 2.173 g/cm3 Kód: 310601252200 Vzorec: NaHCO3 CAS číslo: 144-55-8 ES číslo: 205-633-8 Kvalita balenej látky: potravinárska


VAROVANIE: Všeobecné poznámky - kontaminovaný odev vyzlečte. Po vdýchnutí - Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrváva- jú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou - Pokožku opláchnite vodou/sprchou. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvá- vajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po kontakte s očami : Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Vo všetkých prípadoch pochybností, alebo keď príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Po požití - Vypláchnite ústa. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené - Dráždivé účinky, Nevoľnosť, Zvracanie. Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára. Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení - odovzdajte do triedeného odpadu.

 

Distribútor: PGchem

Jednotková cena: 2,70 €/kg

OBALY: Rezervované produkty vám navážime do použitých obalov, ktoré máme k dispozícii na prevádzke. V prípade, že máte záujem o nový obal, vyberte si, prosím, z ponuky obalov a vložte ho do košíka spolu s produktom.


AKO FUNGUJE REZERVAČNÝ SYSTÉM V BATERKÁRNI?
V našom OBCHODÍKU si vyberiete produkty a ich množstvo. Po dokončení rezervácie počkáte na potvrdzujúci e-mail, po ktorého doručení vás rezervovaný tovar počká týždeň v Baterkárni, kde si ho osobne vyzdvihnete a zaplatíte (v hotovosti alebo kartou). Viac info TU

Možnosti produktu