Ťažká sóda na váhu

€1.60

Uhličitan sodný  (pracia sóda) 

Uhličitan sodný je anorganická zlúčenina. Je to sodná soľ kyseliny uhličitej. Vo vode sa ľahko rozpúšťa za uvoľnenia hydratačného tepla. Vodné roztoky sódy sú silne zásadité. 


POUŽITIE:

Zmäkčuje vodu a tým chráni práčku pred usadzovaním vodného kameňa. Rozpúšťa tuk a odstraňuje škvrny z textilu, pridáva sa na pranie a namáčanie silne znečistenej bielizne (ponožky, pracovné odevy, uteráky). Pracia sóda je jednou zo základných surovín pri výrobe domáceho pracieho prášku a mydlového slizu, ktoré patria k najlacnejším a najekologickejším spôsobom prania (pokiaľ je použité vhodné mydlo bez syntetickej chémie, parfumov, farbív, palmového oleja).


SKLADOVANIE: Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Skladujte na chladnom a dobre vetranom mieste - do teploty 30°C. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.


SPOTREBUJTE DO:  December 2020


ZLOŽENIE:  Obsah uhličitanu sodného: min. 99,0%  Obsah chloridu sodného: max. 0,50%  Obsah oxidu železitého: max. 0,004% Nerozpustný zvyšok: max. 0,08% Strata sušením: max. 1,0% Vzorec: Na2CO3 Alternatívny názov: Sóda ťažká CAS číslo: 497-19-8 EC číslo: 207-838-8 EC index: 011-005-00-2 HS kód: 283620 Vzhľad: biele granule

 

VAROVANIE: Spôsobuje vážne podráždenie očí. Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Očné viečka držte roztiahnuté a vypláchnite veľkým množstvom čistej, tečúcej vody, po dobu 10 minút. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (+421 2 5477 4166) alebo lekára. Likvidácia: Nespotrebovaný výrobok odovzdajte v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Použitý obal po dôkladnom vyprázdnení - odovzdajte do triedeného odpadu.

 

Distribútor: PGchem

Jednotková cena: 1,60 €/ kg


OBALY: Rezervované produkty vám navážime do použitých obalov, ktoré máme k dispozícii na prevádzke. V prípade, že máte záujem o nový obal, vyberte si, prosím, z ponuky obalov a vložte ho do košíka spolu s produktom.


AKO FUNGUJE REZERVAČNÝ SYSTÉM V BATERKÁRNI?
V našom OBCHODÍKU si vyberiete produkty a ich množstvo. Po dokončení rezervácie počkáte na potvrdzujúci e-mail, po ktorého doručení vás rezervovaný tovar počká týždeň v Baterkárni, kde si ho osobne vyzdvihnete a zaplatíte (v hotovosti alebo kartou).  Viac info TU
Možnosti produktu