čapované Tierra Verde Leštidlo - oplach do umývačky riadu

€4.90

Bez leštidla sa pri ekologickom umývaní riadov v umývačke nezaobídete. Vďaka kyseline citrónovej, liehu a rastlinnému mydlu sa minerálne usadeniny z vody na riade ľahko rozpúšťajú. 


POUŽITIE:

Tekutinu dopĺňame pri rozsvietení kontrolky podľa návodu výrobcu umývačky. Samotné dávkovanie vykonáva umývačka pri každom umývaní.


ZLOŽENIE:

15-30 % kvasný lieh, 5-15 % kyselina citronová, < 5 % neionický rastlinný tenzid


BEZPEČNOSŤ:

VAROVANIE. Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vovyplachovaní. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Likvidácia: použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.

pozor horlavinajpg

 

Distribútor: Tierra Verde (Česká republika)

Jednotková cena: 4,90€/ kg

OBALY: Rezervované produkty vám navážime do použitých obalov, ktoré máme k dispozícii na prevádzke. V prípade, že máte záujem o nový obal, vyberte si, prosím, z ponuky obalov a vložte ho do košíka spolu s produktom.

AKO FUNGUJE REZERVAČNÝ SYSTÉM V BATERKÁRNI?
V našom OBCHODÍKU si vyberiete produkty a ich množstvo. Po dokončení rezervácie počkáte na potvrdzujúci e-mail, po ktorého doručení vás rezervovaný tovar počká týždeň v Baterkárni, kde si ho osobne vyzdvihnete a zaplatíte (v hotovosti alebo kartou). Viac info TU

Možnosti produktu