Čapované leštidlo - oplach do umývačky riadu Tierra Verde

€5.20

Bez leštidla sa pri ekologickom umývaní riadov v umývačke nezaobídete. Vďaka kyseline citrónovej, liehu a rastlinnému mydlu sa minerálne usadeniny z vody na riade ľahko rozpúšťajú. 


POUŽITIE:

Tekutinu dopĺňame pri rozsvietení kontrolky podľa návodu výrobcu umývačky. Samotné dávkovanie vykonáva umývačka pri každom umývaní.


ZLOŽENIE:

15-30 % kvasný lieh, 5-15 % kyselina citronová, < 5 % neionický rastlinný tenzid


BEZPEČNOSŤ:

VAROVANIE. Horľavá kvapalina a pary. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte vovyplachovaní. Skladujte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Likvidácia: použitý obal po vypláchnutí odovzdajte do triedeného komunálneho odpadu, zvyšok nespotrebovaného výrobku odstráňte s prebytkom vody do kanalizácie.

pozor horlavinajpg

 

Distribútor: Tierra Verde (Česká republika)

Jednotková cena: 5,20€/ kg

OBALY: Produkt vám navážime do už použitých pohárov či flašiek, ktoré máme k dispozícii. Obaly sú čistené a dezinfikované prípravkami.
Pokiaľ máte záujem o úplne nový obal - prihoďte si ho prosím do košíka tu :)  


Možnosti produktu

Objednajte si produkty v našom eshope - doručujeme na celé Slovensko..aj do vlastných obalov :)

Čo to znamená?
Ak si objednáte tovar na váhu - buď si vyberiete prázdny obal z ponuky alebo vám načapujeme do použitých a umytých nádob, ktoré máme k dispozícii.  
Balíček vám taktiež priletí z použitých materiálov.

máte otázky? sem s nimi :)