Baterkáreň ti poradí, Baterkáreň je InfoBodka.

InfoBodka je kontaktné miesto, prostredníctvom ktorého sa iné občianske združenia či záujemcovia o neziskový a komunitný sektor z daného okresu môžu informovať o možnostiach, ako založiť vlastnú organizáciu, napísať projekt či požiadať o grant. Môžu tak získať pomoc od etablovaných a skúsených aktérov dlhodobo pôsobiacich v neziskovom sektore.

Viac o infobodke: https://www.kira.sk/infobodky/

Simona Hlaváčová

Zakladateľka Baterkárne

Aké sú úlohy InfoBodky?

 • naštartovať spoluprácu neziskových organizácií naprieč celým Trnavským krajom
 • sieťovanie neziskových organizácií a občianskych združení
 • prvým kontaktným miestom pre NO, OZ a iné iniciatívy v okrese
 • pomoc pri založení vlastnej organizácie
 • informovanie NO, OZ o príležitostiach a možnostiach podpory, grantoch a dotáciách
 • miestom, kde sa môžu NO, OZ stretávať a získavať informácie a kontakty
 • zdieľanie skúseností v neziskovom sektore
 • vzdelávanie, organizovanie workshopov
 • vytváranie priestoru pre komunikáciu a výmenu skúseností
 • mapovanie situácie v okrese a kraji a pomáhame OZ, NO lepšie sa orientovať
 • informovanie Trnavského samosprávneho kraja a o tom, čo občianska spoločnosť potrebuje

Cieľom projektu je naštartovať spoluprácu neziskoviek naprieč celým krajom.

Hlavnou náplňou práce InfoBodiek je najmä:

 1. poskytovanie informácii o grantoch a dotáciách (nielen) TTSK,
 2. pomoc pri založení OZ/NO,
 3. raz ročne zorganizovať stretnutie neziskových organizácií a občianskych združení daného okresu,
 4. zdieľanie príkladov dobrej praxe,
 5. komunikácia s Úradom TTSK a ďalšie aktivity na zlepšenie postavenia tretieho sektora v Trnavskom kraji.

S čím Vám teda vieme pomôcť?

 • Ste aktívny člen alebo členka komunity a radi by ste svoju činnosť posunuli o level vyššie?
 • Radi by ste pomohli, len neviete kde a ako?
 • Pomôžeme vám založiť občianske združenie.
 • Už máte svoje OZ a hľadáte možnosti financovania alebo spolupráce?
 • A mnohé iné – pomôžeme čo bude v našich silách.
Tak čo? Idete do toho?

Kontaktujte našu Simu na simona@baterkaren.sk alebo si rovno rezervujte termín stretnutia vľavo.