Vrátiť sa na blog
Baterkáreň ťa potrebuje

Naša existencia je priamo závislá od vašej podpory a aj teraz sa na vás obraciame s prosbou pomoci v týchto neľahkých časoch. Ako nám teda môžete pomôcť?

Čítajte viac
SWAPY online

Keďže sme si nanajvýš vedomé zodpovednosti, ktorú máme voči komunite a bezpečnostné opatrenia sú pre nás veľmi dôležité, rozhodli sme sa niektoré zo swapov presunúť aj do online priestoru.

Čítajte viac