Čo je to carbon offsetting a ako funguje?

Všetci asi tušíme, že letecká doprava nie je veľmi ekologickým spôsobom dopravy. V skutočnosti, turistické cestovanie tvorí 8 %  všetkých skleníkových plynov, a to lietadlo využíva menej ako 10 % svetovej populácie.

 

Znečistenie ovzdušia nie je jediným negatívnym dopadom leteckej dopravy. Netreba zabúdať na hluk z lietadiel, narastajúcu výstavbu letísk spôsobujúcu znečistenie podzemnej vody a kontamináciu pôdy či na problematické skladovanie a odstraňovanie nebezpečných látok vznikajúcich pri opravách leteckých technológií.

 

Lietanie vážne nie je dobré pre naše životné prostredie, a preto aj pre našu budúcnosť. Vždy keď vám to čas a peniaze dovolia, uprednostnite radšej iný, ekologickejší spôsob dopravy. Pri cestovaní vlakom, trajektom alebo autobusom môžete spoznať zaujímavých ľudí a zažiť nové dobrodružstvá.

 

Sú ale aj situácie, pri ktorých sa lietaniu nevyhneme. Napríklad keď cestujeme za prácou či za príbuznými žijúcimi na druhej strane sveta a nemáme na to týždne či mesiace. Čo môžeme urobiť v takom prípade, aby sme uľavili svojmu svedomiu?

 

Čiastočným riešením ako kompenzovať svoj podiel na znečistení ovzdušia je koncept carbon offseting. V podstate sa jedná o dobrovoľné finančné odškodnenie za množstvo oxidu uhličitého vyprodukovaného počas vášho letu.

 

Funguje to tak, že si v online kalkulačke zadám odkiaľ letím a kam, určím počet cestujúcich, či sa jedná o spiatočný alebo jednosmerný let a vyberiem typ leteckej triedy. Výber triedy v lietadle je dôležitý, pretože podľa štúdie Svetovej banky prvá a business trieda zvyšujú uhlíkovú stopu v porovnaní s ekonomickou triedou až trojnásobne. Súvisí to s tým, že v ekonomickej triede sú pasažieri viac „natlačení“, a preto sa neplytvá tak ako v luxusnejších leteckých triedach.

 

Po výpočte vašej uhlíkovej stopy si vyberiete environmentálny projekt zameraný na aktivitu, ktorá má kompenzovať spôsobené znečistenie ovzdušia. Následne sa spočíta koľko stojí objem emisií, ktoré vzniknú pri vašom lete, a presne toľko potom prispejete na vami vybraný projekt.

 

Na výber je veľký počet environmentálnych programov a projektov. Z tých renomovaných stoja za zmienku Climatecare a Carboon Footprint. Ich projekty sú zamerané prevažne na financovanie veterných vodných a solárnych elektrární, zabezpečenie pitnej vody obyvateľom Kene, výsadba stromov v Indii a mnoho ďalších. V prípade, že chcete odčiniť využitie business triedy v lietadle môžete podporiť známe organizácie ako Natural Capital Partners či Carbon Neutral.

 

Nie všetky carbon ofsetting projekty majú aj významný dopad na zníženie emisií v ovzduší. Centrum pre globálny rozvoj (cgdev.org) zverejnilo minulý rok štúdiu, ktorá vyhodnocovala dopad jednotlivých projektov v rámci konceptu carbon offsetting. Ako ukazuje tabuľka najväčší dopad majú projekty zamerané na zníženie produkcie emisií iných ako oxid uhličitý (napríklad oxid dusíka, sadze, síra a iné). Naopak najnižší dopad majú programy venujúce sa zalesňovaniu. A to preto, lebo trvá niekoľko dekád než les vyrastie, obohatí pôdu o organické látky a je schopný filtrovať oxid uhličitý v ovzduší. Pravdepodobne z tohto dôvodu bol výsledok environmentálneho projektu Dora-1, ktorým chcela kapela U2 kompenzovať uhlíkovú stopu pri svetovom turné v roku 2009 taký rozpačitý.

 

 Tabuľka: Carbon offsetting projekty poľa dopadu na životné prostredie

Hodnotenie dopadu na čistotu ovzduší

 Environmentálny program

Jednotlivé projekty v rámci programu

Veľký dopad

Zníženie emisií iných než CO2

Projekty zacielené na zachytávanie metánu, znižovanie podielu uhľovodíkov a pod.

Stredný dopad

Projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie

Výstavba solárnych, veterných a vodných elektrárni

Stredný až nízky dopad

Energetická účinnosť

Zefektívnenie spotrebičov v domácnostiach, zvýšenie ich účinnosti

Nízky dopad

Biologická sekvestrácia (premena)

Pestovanie stromov, prevencia odlesňovania

 

Podporovanie environmentálnych projektov ale neznamená, že môžeme lietať bez obmedzení. Pre nedostatočnú informovanosť verejnosti, ktoré projekty reálne fungujú koncept carbon offsetting vlastne nefunguje. Podľa správy Európskej komisie ¾ environmentálnych projektov neviedlo k ďalšiemu zníženiu emisií. Len dve percentá projektov boli klasifikované ako dostatočné. Lepšie je preto žiadne nežiadúce účinky na naše životné prostredie nevyvolávať ako ich potom nákladne zahladzovať.

 

 foto: unsplash/Erik Odiin

***


Evajpg

O autorke: Evi, kreatívna mladá žienka, srdcom swaperka. Recykluje, upcykluje, a hlavne o tom rada píše. Má rada cestovanie, turistiku, grafické novely a silný čierny čaj.

Články pre nás i pre vás píšu naše úžasné dobrovoľníčky. Delia sa s vami o svoje skúsenosti, názory a pohľad na svet. Baterkáreň nenesie zodpovednosť za údaje v článkoch a názory jednotlivých autoriek.